แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 จำนวน 39 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว...

: 13 ก.ค. 66     : แพทยสภา


แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566
จำนวน 39 สาขาสามารถดาวน์โหลดผลได้ที่  MD E-Service   

**คลิก**

1.สาขา กุมารศัลยศาสตร์
2.สาขา จักษุวิทยา
3.สาขา จิตเวชศาสตร์
4.อนุสาขา จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
5.สาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
6.อนุสาขา จิตเวชศาสตร์สูงอายุ
7.สาขา นิติเวชศาสตร์
8.สาขา ประสาทวิทยา
9.สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
10.สาขา พยาธิวิทยากายวิภาค
11.สาขา พยาธิวิทยาคลินิก
12.อนุสาขา ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
13.อนุสาขา ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
14.อนุสาขา รังสีร่วมรักษาของลำตัว
15.อนุสาขา รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
16.สาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
17.สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย
18.อนุสาขา โลหิตพยาธิวิทยา
19.อนุสาขา วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
20.อนุสาขา เวชบำบัดวิกฤต
21.อนุสาขา เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
22.สาขา เวชศาสตร์นิวเคลียร์
23.สาขา เวชศาสตร์บริการโลหิต
24.สาขา ศัลยศาสตร์
25.สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
26.อนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
27.สาขา ศัลยศาสตร์ทรวงอก
28.อนุสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
29.สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
30.อนุสาขา ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
31.อนุสาขา ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
32.อนุสาขา ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
33.สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา
34.อนุสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
35.อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
36.อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
37.อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
38.อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
39.อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต