ประกาศแพทยสภาที่ 26/2567 เรื่อง ขอบเขตของแพทยสภาในการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย...

: 13 พ.ค. 67     : แพทยสภา

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต