ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2568-2570 ที่ 2/2567 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา...

: 20 พ.ค. 67     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภา
คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
วาระ พ.ศ.2568-2570
ที่ 2/2567
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

..................................สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02-590-1888 คุณทรรศนีย์ นาควิเชตร

 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต