ประกาศจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19...

: 15 ก.ค. 64     : แพทยสภา


ประกาศจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19