ขอความอนุเคราะห์ "แพทย์" ทุกท่านที่ได้รับวัคซีนโควิด19 กรอกแบบสอบถามนี้ เพื่อการศึกษาเรื่องอุบัติการณ์การเกิดผื่นผิวหนังหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มแพทย์ของประเทศไทย...

: 27 ก.ย. 64     : แพทยสภา


ขอความอนุเคราะห์ "แพทย์" ทุกท่านที่ได้รับวัคซีนโควิด19 กรอกแบบสอบถามนี้
เพื่อการศึกษาเรื่องอุบัติการณ์การเกิดผื่นผิวหนังหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มแพทย์ของประเทศไทย
เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับเรื่องผื่นผิวหนัง หลังการฉีดวัคซีนโควิด19 ของประเทศไทย
โดยกรอกแบบสอบถามตามลิ้งค์ด้านล่าง หรือ สแกนQR code
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-_JdHOZx33gwQKRXtEtfWVs06lXvdEJ25DQPfz4if24zwdg/viewform