แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ ให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19

: 25 ต.ค. 64     : แพทยสภา


แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ ให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19


***ท่านสามารถดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์
ให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง***

(1) ยืนยันการติดเชื้อ
(2) ยืนยันการเข้ารับการรักษา
(3) ยืนยันว่าพ้นระยะการแพร่เชื้อ