แพทยสภา ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่ออาคารสภาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564...

: 09 ธ.ค. 64     : แพทยสภา