ประกาศที่ 39/2564 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1...

: 20 ธ.ค. 64     : แพทยสภา


หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ คุณทิพสิริ  กรีวิชัย โทร 02-5901883