ประกาศที่ 8/2565 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม) และสาขาศัลยศาสตร์ (สอบแก้ตัว)...

: 16 มี.ค. 65     : แพทยสภา


ประกาศที่ 8/2565
เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม)
และสาขาศัลยศาสตร์ (สอบแก้ตัว)