ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสรรแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล (แพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ) ไปปฏบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ.2565...

: 22 เม.ย. 65     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสรรแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล (แพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ) ไปปฏบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ.2565


​​​​​​​