ประกาศที่ 10/2565 เรื่อง การศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายของสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบออนไลน์...

: 27 พ.ค. 65     : แพทยสภา


ประกาศที่ 10/2565
เรื่อง การศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายของสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบออนไลน์