ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1...

: 21 ธ.ค. 65     : แพทยสภา


สมัครแพทย์ฝึกหัด --> https://tmc.or.th/training/Intern/