สารจากนายกแพทยสภา

: 01 เม.ย. 62     : แพทยสภา


สวัสดี ท่านสมาชิกแพทยสภาที่รักทุกท่าน

           เดือนเมษายน เป็นเดือนที่เข้าสู่ปีใหม่ไทย สำหรับเดือนนี้ท่านสมาชิกคงได้มีวันหยุดยาวตั้งแต่ 12 เมษายน ถึง 16 เมษายน หลายคนคงได้มีโอกาสไปพักผ่อน แต่แพทย์เราหลายคนคงต้องรับภาระหนักกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่น้อยในช่วงสงกรานต์ ขอเป็นกำลังใจให้   สำหรับข้าราชการ และประชาชนได้รับการเชิญชวนให้ใส่เสื้อสีเหลืองตั้งแต่เมษายน จนถึงกรกฎาคม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในช่วงพิธีบรมราชาภิเษกถึงงานเฉลิมพระชนมพรรษา

           คณะกรรมการบริหารแพทยสภาชุดนี้ ได้ดำเนินการหลายอย่างไปตามที่ได้แจ้งไว้ ได้แก่ การร่าง พ.ร.บ วิชาชีพเวชกรรมขึ้นใหม่ เพื่อแก้ไข พ.ร.บ วิชาชีพเวชกรรม ฉบับปี 2525 ให้ทันสมัยขึ้น ขณะนี้กำลังจะนำเข้าสู่การทำประชาพิจารณ์ต่อไป ได้ดำเนินการตกแต่งภายในของอาคารสภาวิชาชีพ เพื่อเตรียมย้ายสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ไปอยู่อาคารสภาวิชาชีพใหม่ ให้เร็วที่สุด และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา เราได้เชิญนักการเมือง 6 พรรคใหญ่ มาร่วมเสวนา เรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย” ได้รับความสนใจจากแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เข้ารับฟังในห้องประชุม ประมาณ 500 กว่าท่าน และถ่ายทอดไปตาม Facebook live ด้วยทั่วประเทศ

           สำหรับเดือนพฤษภาคม 2562 ที่จะมาถึง คงจะเป็นโอกาสที่พวกเราและประชาชนคนไทย ได้มีโอกาสร่วมในพระราชพิธีอันสำคัญของประเทศที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 4 5 และ 6 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แพทยสภาได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ที่จะไปปฏิบัติงานในภูมิภาค เพื่อให้รู้ถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในอนาคต ทั้งนี้เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศอย่างมีคุณภาพด้วยความปลอดภัย

 

ด้วยความปรารถนาดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

นายกแพทยสภา

 

(ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562)