สารจากนายกแพทยสภา

: 06 ส.ค. 62     : แพทยสภา


สวัสดีท่านสมาชิกแพทยสภาที่รักทุกท่าน

       ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแพทยสภา และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 แพทยสภาได้เชิญสภานายกพิเศษ มาให้นโยบาย, ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการแพทยสภา

       แพทยสภา ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับแพทย์ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพ

       แพทยสภาได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่สำคัญของการใช้กัญชา เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ป่วย ไปจนถึงผลกระทบ และผลข้างเคียงในโรคต่างๆ จากทุกราชวิทยาลัย โดยแพทยสภามีมติให้นำข้อมูลที่ได้รวบรวมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ให้แพทย์ และประชาชนได้รับทราบ

       นอกจากนั้นขณะนี้มีความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ที่กำลังดำเนินการปรับปรุง อาทิ เช่น การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาแบบ Online ในวาระต่อไป, การแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม เพื่อให้ทันสมัย และเร่งรัดการตบแต่งภายในอาคารสำนักงานใหม่ของแพทยสภา ณ อาคารสภาวิชาชีพ เพื่อจะได้ย้ายไปยังอาคารใหม่ให้เร็วที่สุดภายในปีนี้

       สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้ส่งมายังสำนักงานแพทยสภาได้ตลอดเวลา พวกเรายินดีรับฟังค่ะ                            

                                           

ด้วยความปรารถนาดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

นายกแพทยสภา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

(ฉบับที่  5 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562)