แพทยสภาประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัย และคณะภาคส่งแพทย์มากกว่า 10 คนเข้าช่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

: 11 ม.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เช้านี้ (วันที่ 11 มกราคม 2560 ) เวลา 08.30 น. นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา และ พล.อ.ต.นายแพทย์อิทพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ได้จัดหน่วยแพทย์อาสาแพทยสภา เพื่อเข้าไปช่วยเหลือ ประชาชนที่กำลังได้รับลำบากในสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยจัดทีมทีมแพทย์อาสาประกอบด้วย

  1. พญ นิตยา คมฤทธิ์
  2. พญ. มนัสสวาสดิ์ อุณหนันทน์
  3. นพ. อลงกรณ์ วงศ์สวัสดิ์

ทีมประกอบด้วย พยาบาล 2 คน EMTI 2 คน Paramedic 1 คน เภสัชกร 1คน EMTB 4 คน

โดยแพทยสภาประสาน กับกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อส่งแพทย์มากกว่า 10 คนเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

แบ่งเป็น 2 ส่วนส่วนแรกคือมีอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์เข้าสนับสนุนโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขและได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เข้าพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมกับโรงพยาบาลทุกจังหวัดที่เข้าไปในพื้นที่

หลักการของแพทย์อาสาแพทยสภา คือ

  1. ต้องดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับพื้นที่ที่ลำบากอยู่แล้ว
  2. ต้องมีภารกิจชัดเจนและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน
  3. ภารกิจต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ที่ไปได้อย่างลำบากด้วย
  4. ต้องไม่ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข
  5. ควรมีการร้องขอซึ่งครั้งนี้มีการร้องขอเข้ามาด้วย
  6. ต้องมีความปลอดภัยส่วนความสะดวกนั้นไม่ใช่ประเด็นหลัก

ทีมแพทย์อาสาแพทยสภา ขอขอบคุณโรงพยาบาลและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่เข้าสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้

โรงพยาบาลจุฬารัตน์สนับสนุน 200,000 บาทโรงพยาบาลรามคำแหง 100,000 บาทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 100,000 บาทโรงพยาบาลสำโรง 50,000 บาทโรงพยาบาลเมืองสมุทร 10,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการสนับสนุนรถหกล้อหนึ่งคันบริษัทv-serve transport สนับสนุนรถ 10 ล้อหนึ่งคันซึ่งสามารถปรับเป็นห้องตรวจopdได้ เรือส่วนบุคคลสองลำ มูลนิธิร่วมกุศลและโรงพยาบาสมุทรปราการซื้อถุงยังชีพและอาหารเพื่อไปแจกจ่ายมากกว่า 100,000 บาท