ปธพ.5 ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อจัดทำโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

: 31 มี.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันนี้(31มีนาคม 2560)เวลา 10.00 น.นักศึกษา ปธพ.5 ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อจัดทำโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

และขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายก อบจ.และ ผอ.รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อทำตามแนวทางที่ท่านองคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัยให้ไว้ ว่า ให้นำ "หมอไปหาคนไข้"

โครงการนี้จึงนำหมอจากโรงเรียนแพทย์ ราชวิทยาลัย และโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิ มาหาคนไข้ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร