กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ....

: 12 เม.ย. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


วันนี้ (12 เมษายน 2560 ) ช่วงเช้า เวลา 10.30น.

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดพิธีรดนำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ แพทยสภา นำโดย นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา และ ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ อนุกรรมการบริหารแพทยสภา เป็นผู้แทนแพทยสภา เข้าร่วมพิธีรดน้ำและขอพรจากท่านอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม

ช่วงบ่าย (วันเดียวกันนี้)

ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 4/2560 นำโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรจากกรรมการผู้ใหญ่ ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ที่ปรึกษากรรมการแพทยสภาและอดีตนายกแพทยสภา ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุสลานันท์ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อนุกรรมการบริหารแพทยสภา และ ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ อนุกรรมการบริหารแพทยสภา ภายใต้บรรยากาศอบอุ่น

ภาพกิจกรรม