ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย

ความเป็นมา

นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ คณะอนุกรรมการและเลขานุการชุดประวัติศาสตร์การแพทย์ไทยกล่าวว่า จากการเป็นกรรมการแพทยสภา และได้ไปเยี่ยมสมาชิกแพทย์ทุกที่ทุกจังหวัด พบว่าพระราชกรณียกิจของพระราชบิดายิ่งใหญ่มาก มีพระราชดำรัสมากมายถึงการแพทย์ไทย แต่ละสถาบันจะมีข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญเฉพาะของตนเท่าที่ได้เห็นนั้นมีแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งความรู้ที่มีการแพทย์อยู่ไม่น้อย จึงเป็นที่มาว่าต้องมีการประชุมเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย จะเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ ชั้น 2 อาคารสภาวิชาชีพ ซึ่งคาดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย จะมีข้อมูลพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา มีประวัติแพทย์ดีเด่น ปูชนียแพทย์ แพทยสภาจะจัดงานประชุมวิชาการของแพทยสภา เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา กึ่งศตวรรษ ในเดือนมิถุนายน 2561 และจะมีการนำเสนอประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย ในกิจกรรมวันนั้น ทางแพทยสภาทำรวบรวมข้อมูลจากทุกๆ ที่มาเก็บไว้ ข้อมูลเหล่านี้มีเจ้าของ โดยอาจให้ข้อมูลแบบสำเนารูป เอกสารต้นฉบับหรือข้อมูลสรุป จึงคิดว่าแพทยสภาไม่สามารถนำข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดมาเก็บไว้ได้เพราะเยอะมาก ดังนั้นการที่เชิญแต่ละท่านมาเพราะเป็นสถาบันที่เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆ ของการแพทย์ ซึ่งช่วงแรกๆ เป็นสิ่งที่ยากเพราะเอกสารจะเก่า

นายแพทย์สัมพันธ์ กล่าวว่า ขอบเขตการทำงานคณะอนุกรรมการประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย 1.ไม่ใช่เฉพาะแพทย์แผนปัจจุบัน รวมหมดทั้งสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง แพทย์แผนไทย การเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ที่มาของแต่ละที่ ประวัติแต่ละคน จดหมายเหตุ เหตุการณ์สำคัญของบุคคลสำคัญ แพทยสภาอยากพูดถึงภาพการแพทย์ของประเทศจริงๆ ทั้งการศึกษา การเรียนการสอน โรคสำคัญ คนสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ หลังจากได้ข้อมูลแล้วค่อยมาจัดหมวดหมู่กันอีกครั้ง เพื่อทำงานได้ง่ายขึ้น