ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562...

: 25 ก.ย. 61     : ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศประชาสัมพันธ์สถาบันฝึกอบรมรับแพทย์ฝึกหัดเพิ่มเติม
สำนักงานฯ ได้รับแจ้งจากสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดขอรับแพทย์ฝึกหัดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา แจ้งรับแพทย์ฝึกหัดเพิ่มจาก 12 ตำแหน่ง เป็น 24 ตำแหน่ง
  2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา แจ้งรับแพทย์ฝึกหัด จำนวน 2 ตำแหน่ง
  3. สำนักงานฯ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แจ้งขอรับแพทย์ฝึกหัด จำนวน 8 ตำแหน่ง [อัพเดท 08/10/2561]