ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 408

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 17 ม.ค. 62 แพทยสภาจับมือเครือข่ายแนะแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เตือนประชาชนตรวจสอบพื้นที่และปรับตัวในระยะฉุกเฉินให้เหมาะสม
 15 ม.ค. 62 กำหนดการเสวนา เรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพ และแนวทางแก้ไข” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12:00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
 09 ม.ค. 62 ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564
 08 ม.ค. 62 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
 07 ม.ค. 62 แพทยสภาขอแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย พายุดีเปรสชั่นปาบึก
 05 ม.ค. 62 โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย พายุปาบึก ภาคใต้ 
 24 ธ.ค. 61 แพทยสภา จัดสัมมนาศึกษาต้นแบบส่งยาทางไปรษณีย์ถึงผู้ป่วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
 21 ธ.ค. 61 คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564
 21 ธ.ค. 61 คณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong University, P.R.China เข้าพบแพทยสภา เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
 18 ธ.ค. 61 สวัสดีปีใหม่ 2562
 14 ธ.ค. 61 นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุข
 07 ธ.ค. 61 ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ.๒๕๖๑
 07 ธ.ค. 61 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ถอดบทเรียนการส่งยาทางไปรษณีย์จากโรงพยาบาลรัฐถึงผู้ป่วยกับมาตรฐานวิชาชีพ" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น ๑๔ อาคารสภาวิชาชีพ
 06 ธ.ค. 61 คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้จัดส่งเอกสาร และบัตรเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562–2564 ไปให้ท่านตามที่อยู่ในฐานข้อมูลแพทยสภา หากท่านยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สามารถแจ้งความจำนงขอใบแทน โดยดำเนินการ ดังนี
 04 ธ.ค. 61 โครงการตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย
 04 ธ.ค. 61 การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 27 พ.ย 61 แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันสถาปณากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
 23 พ.ย 61 นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ผู้แทนแพทยสภารับเรื่องร้องเรียนจาก นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ในกรณีที่มีการกล่าวหาสูตินรีแพทย์ ที่จังหวัดนครสวรรค์
 22 พ.ย 61 กำหนดการ งานหมอชวนวิ่ง 25 พ.ย. 2561
 20 พ.ย 61 รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 ได้รับเชิญ จาก Shanghai Jiao Tong University ในฐานะ ผู้แทนจากแพทยสภา กล่าว Greeting Speech ใน Opening Remark

แสดงหน้า 1 ของ 21