ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 417

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 19 มี.ค. 62 ประกาศ การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สำหรับปี ๒๕๖๒
 08 มี.ค. 62 ประกาศเพิ่มจำนวนการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562
 07 มี.ค. 62 สารจากนายกแพทยสภา
 01 มี.ค. 62 ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ.2555
 25 ก.พ. 62 การประชุมเสวนาเรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย” Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น.
 13 ก.พ. 62 แถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ เรื่อง "มลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์"
 07 ก.พ. 62 เปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564
 05 ก.พ. 62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูและระบบสารสนเทศ)
 05 ก.พ. 62 สรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562 (ผลงานตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 - มกราคม 2562)
 17 ม.ค. 62 แพทยสภาจับมือเครือข่ายแนะแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เตือนประชาชนตรวจสอบพื้นที่และปรับตัวในระยะฉุกเฉินให้เหมาะสม
 15 ม.ค. 62 กำหนดการเสวนา เรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพ และแนวทางแก้ไข” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12:00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
 09 ม.ค. 62 ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564
 08 ม.ค. 62 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
 07 ม.ค. 62 แพทยสภาขอแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย พายุดีเปรสชั่นปาบึก
 05 ม.ค. 62 โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย พายุปาบึก ภาคใต้ 
 24 ธ.ค. 61 แพทยสภา จัดสัมมนาศึกษาต้นแบบส่งยาทางไปรษณีย์ถึงผู้ป่วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
 21 ธ.ค. 61 คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564
 21 ธ.ค. 61 คณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong University, P.R.China เข้าพบแพทยสภา เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
 18 ธ.ค. 61 สวัสดีปีใหม่ 2562
 14 ธ.ค. 61 นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุข

แสดงหน้า 1 ของ 21