ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล ๔๘ ปี แพทยสภา

กำหนดการประกาศเกียรติคุณแพทย์และมอบรางวัล 48 ปี แพทยสภา วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมารและห้องพัชรกิตติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

Read More

ติดต่อเรา

แพทยสภา
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6
ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
F : 02-5901886
P: 02-5901886