เกียรติประวัติแพทยสภา

แพทย์เกียรติยศแพทยสภา


1.นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

2.นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง

3.ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ติดต่อเรา

แพทยสภา
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6
ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
F : 02-5901886
P: 02-5901886