เกียรติประวัติแพทยสภา

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา


1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

รองอธิบดีกรมการแพทย์

3.นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4.แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ติดต่อเรา

แพทยสภา
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6
ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
F : 02-5901886
P: 02-5901886