การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2567

: 07 พ.ค. 67     : แพทยสภา


การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2567
....................
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

๑ จดหมายแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒ จดหมายแจ้งรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๓ จดหมายแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๔ จดหมายแจ้งหน่วยงานสังกัดอื่น

๕ จดหมายแจ้งรพ.สังกัดหน่วยงานอื่น

๖ ข้อบังคับแพทยสภา

๗ ประกาศแพทยสภา ๑๓-๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.๒๕๖๗

๘.๑ คู่มือการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี ๒๕๖๗

๘.๒ คู่มือการทำงาน สำหรับอาจารย์-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี ๒๕๖๗

๙ รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะฯ ปี ๒๕๖๗

๑๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.๒๕๖๗

๑๑ Assessment สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

๑๒ VDO workplace based assessment

๑๓ การประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

๑๔ แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

๑๕ แนวทางการประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

๑๖ ตัวอย่างการประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

๑๗ สื่อหัตถการ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา
โทร.02-590-1880, 089-693-7909


Attachment


: ๑-จดหมายแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: ๒-จดหมายแจ้งรพ-สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

: ๓-จดหมายแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

: ๔-จดหมายแจ้งหน่วยงานสังกัดอื่น

: ๕-จดหมายแจ้งรพ-สังกัดหน่วยงานอื่น

: ๖-ข้อบังคับแพทยสภา

: ๗-ประกาศแพทยสภา-๑๓-๒๕๖๗-เรื่อง-หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี-พ-ศ-๒๕๖๗

: ๘-๑-คู่มือการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ-ปี-๒๕๖๗

: ๘-๒-คู่มือการทำงาน-สำหรับอาจารย์-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ-ปี-๒๕๖๗

: ๙-รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะฯ-ปี-๒๕๖๗

: ๑๐-สิ่งที่ส่งมาด้วย-๑-แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี-พ-ศ-๒๕๖๗

: ๑๑-Assessment-สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๓-การประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๔-แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๕-แนวทางการประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๖-ตัวอย่างการประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๗-สื่อหัตถการCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต