ประกาศจากราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดโรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19...

: 14 มิ.ย. 64     : แพทยสภา


ประกาศจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง   การเปิดโรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
***สามารถ Download เอกสารคำแนะนำสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ด้านล่างค่ะ***