ประชาสัมพันธ์การขอเข้ารับบริจาคเลือด ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช...

: 08 มี.ค. 65     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์การขอเข้ารับบริจาคเลือด ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช


     เนื่องด้วยขณะนี้โรงพยาบาลศิริราชมีผู้ป่วยรับการรักษาโดยการใช้เลือดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคเลือดลดลงจึงทำให้ปริมาณเลือดไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตจำเป็นต้องใช้เลือดปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอัตราการใช้เลือดของโรงพยาบาลศิริราชสูงถึง 150 - 200 ยูนิตต่อวัน ดังนั้นภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริภาชพยาบาล จึงขอความอนุเคราะห์เข้ารับบริจาคเลือดจากท่าน  ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2565

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารเลือด รพ.ศิริราช โทร.024198081, 024197492 กด 136 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0910155424