คำขอใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568

: 01 พ.ย 65     : แพทยสภา


คำขอใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระพ.ศ.2566-2568

...................................

 

เรียนสมาชิกแพทยสภา

        ขณะนี้คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ได้จัดส่งเอกสารและบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 – 2568  ไปยังสมาชิกที่ไม่ได้แสดงความจำนงในการเลือกตั้งแบบ E-Vote ตามที่อยู่ในฐานข้อมูลแพทยสภา หากท่านยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สามารถแจ้งความจำนง ขอรับใบแทน โดยสแกนเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับใบแทนตามลิงค์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ส่งกลับมาที่ e-mail : rg@tmc.or.th

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการขอรับใบแทนการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 – 2568

ได้ที่ โทร. 02-590-1884, 02-591-5991
.
คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา   วาระ พ.ศ. 2566 - 2568
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต