ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 437

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 19 ก.ค. 62 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “Educational disruption in medical schools” ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศรีสวรินทริรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 18 ก.ค. 62 ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมประชาพิจารณ์ ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ในส่วนร่างทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
 12 ก.ค. 62 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 20/2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 2
 10 ก.ค. 62 แพทยสภา ตั้งทีมดูแลเรื่องกัญชาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
 17 มิ.ย. 62 นายกแพทยสภานำทีมกรรมการแพทยสภาขอบคุณสภานายกพิเศษแพทยสภา
 10 มิ.ย. 62 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล
 04 มิ.ย. 62 สารจากนายกแพทยสภา
 24 พ.ค. 62 แพทยสภาบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
 24 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
 23 พ.ค. 62 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ ศ.น.พ.
 16 พ.ค. 62 แพทยสภา ปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,150 คน ก่อนลงไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
 14 พ.ค. 62 ยินดีต้อนรับหมอใหม่2562 :: คำกล่าวต้อนรับ และข้อมูลเฉพาะหมอใหม่ 2562
 13 พ.ค. 62 ชาวเพชรบุรีปลื้มใจ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ตรวจรักษาคัดกรองคนไข้กว่า 30,000 ราย
 08 พ.ค. 62 โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 07 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2562 รอบ 2
 29 เม.ย. 62 การแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
 25 เม.ย. 62 แถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 22 เม.ย. 62 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางแก้ไข” วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 22 เม.ย. 62 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 13 เม.ย. 62 สุขสันต์วันมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒

แสดงหน้า 1 ของ 22