ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 900

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 08 ก.ค. 67 ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 08 ก.ค. 67 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๔ “Strong Community for Healthy Sexuality ชุมชนเข้มแข็ง สร้างสุขภาวะทางเพศ”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 01 ก.ค. 67 เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2568 – 2670 วันแรก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 มิ.ย. 67 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ)
ฝ่ายทะเบียน
 27 มิ.ย. 67 อบรมหลักสูตร Basic Non-Technical Skills Training (NTS1) #NTS1 : เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดข้อผิดพลาดในการรักษาพยาบาลที่ประยุกต์มาจาก “การบิน”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 26 มิ.ย. 67 ครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 25 มิ.ย. 67 แพทยสภาเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 มิ.ย. 67 รับมอบยานพาหนะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 มิ.ย. 67 ประชุมปรึกษาหารือแพทยสภากับอย.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 18 มิ.ย. 67 ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายทางด้านนิติเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำโรงพยาบาลและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2567
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 มิ.ย. 67 การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 มิ.ย. 67 (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) ประกาศรับสมัคร กรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2568 – 2570 จำนวน 34 ท่าน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 09 มิ.ย. 67 รายงานความก้าวหน้าในการจัดสรรทุนวิจัย
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 มิ.ย. 67 แพทยสภาเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 07 มิ.ย. 67 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 และเสนอผลงานวิจัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 05 มิ.ย. 67 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 04 มิ.ย. 67 ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 03 มิ.ย. 67 ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 29 พ.ค. 67 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเชิญผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง และร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์(ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 พ.ค. 67 ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอาวานี จ. ขอนแก่น
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

แสดงหน้า 1 ของ 45

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต