ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 490

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 29 พ.ค. 63 การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 สามารถทำได้ 2 วิธี ท่านสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 28 พ.ค. 63 ประกาศ เพิ่มจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 2
 27 พ.ค. 63 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง มาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกขั้นตอน
 27 พ.ค. 63 ประกาศศูนย์ประเมินฯ 12/2563 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
 27 พ.ค. 63 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 22 พ.ค. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ
 22 พ.ค. 63 แพทยสภาย้ายสำนักงาน ไปที่ ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพซอยสาธารณสุข 8 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป The Medical Council of Thailand is moving to the new office building (Fl.11, 12). Location: Soi Public Health 8th. (Within the area of The Ministry of Public health) On June 1st 2020.
 18 พ.ค. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ
 15 พ.ค. 63 ประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ระบบ online
 12 พ.ค. 63 ประกาศ การรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
 08 พ.ค. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ
 08 พ.ค. 63 ประกาศแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
 07 พ.ค. 63 ประกาศฯ ที่ 12/2563 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฎิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 2
 01 พ.ค. 63 11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"
 27 เม.ย. 63 ผู้บริหาร บริษัท วัตสัน ฟอร์เซ็ทจากัด มอบที่เปิดประตูด้วยเท้าให้กับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ แพทยสภา
 24 เม.ย. 63 ถอดบทเรียนแดนมังกร” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ COVID-19 ระหว่างแพทย์ จีน-ไทย โดยแพทยสภา ครั้งแรก ทางช่อง 9 MCOT HD
 22 เม.ย. 63 ชวนสมัครแพทย์อาสาแพทยสภา ในโครงการ “แพทย์อาสาแพทยสภา Fight COVID”
 20 เม.ย. 63 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 15 เม.ย. 63 ประกาศ การตรวจผู้ป่วยรายยาว (Long Case Examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
 13 เม.ย. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ

แสดงหน้า 1 ของ 25