ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 746

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 26 ม.ค. 66 แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 3 Workshop Day 1: New version WFME Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 19 ม.ค. 66 การอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม วันที่ 24 -25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 19 ม.ค. 66 ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดของโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 ม.ค. 66 ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2566-2568 ที่ 3/2566 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 11 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 1/2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 10 ม.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ปิดทำการ วันที่ 13 มกราคม 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 10 ม.ค. 66 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566 โดย กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ม.ค. 66 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาและหัตถการที่เหมาะสมสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้โรงพยาบาลชุมชน (ระยะไม่เกิน 1 ปี)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 ม.ค. 66 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 7
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 05 ม.ค. 66 แพทยสภา จับมือ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวแอปฯ “MD eConnect” เชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลต่อยอดบริการแพทย์ทั่วประเทศ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 05 ม.ค. 66 ขอเชิญชวนแพทย์ ทุกท่าน เข้าร่วมชมการเปิดตัว MD eConnect application
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 ธ.ค. 65 การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเวชศาสตร์จีโนมระหว่างไทย-จีน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 28 ธ.ค. 65 เตรียมพบกับการเปิดตัว Application MD eConnect สำหรับแพทย์ โดยแพทยสภา
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 26 ธ.ค. 65 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Bangkok International Neonatology Symposium 2023
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 26 ธ.ค. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธการแพทยสภา (เลขานุการ)
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 26 ธ.ค. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย (นิติกร)
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 22 ธ.ค. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมและสอบ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 21 ธ.ค. 65 แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม รุ่นที่ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 21 ธ.ค. 65 MOU – แพทยสภา – กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 ธ.ค. 65 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
ฝ่ายบริการงานทั่วไป

แสดงหน้า 1 ของ 38