ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 623

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 12 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 11 ต.ค. 64 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยื่นหนังสือส่งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ต.ค. 64 ประชุม คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ต.ค. 64 แพทยสภาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีแพทยสภา
 06 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 23 ก.ย. 64 รพ.อุดรธานี ร่วมกับแพทยสภา และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 23 ก.ย. 64 แพทยสภาร่วมกับสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพทางใจในหัวข้อ “เกษียณอย่างเกษม”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 ก.ย. 64 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครนิติกรประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 31 ส.ค. 64 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 26 ส.ค. 64 แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 "Post COVID and mental care"
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 ส.ค. 64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่4 Post COVID and mental care
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 ส.ค. 64 แพทยสภาเปิดลงทะเบียน รับวัคซีน Pfizer (รอบสุดท้าย) ผ่าน MD eService “รอบที่ 4” 2 วันสุดท้าย!!
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 ส.ค. 64 ประกาศ เรื่อง กรณีวัคซีนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 ส.ค. 64 ข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับคุณหมอ เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz C 220 d AMG Dynamic ได้ง่ายๆ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 17 ส.ค. 64 แพทย์ที่ประสงค์ จองฉีด Pfizer เพิ่มเติม (รอบ 3) สามารถลงทะเบียนจองวัคซีน ได้ ที่ MD E-Sevice วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 ก.ค. 64 แพทยสภาและสำนักงานอัยการสูงสุดลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 ก.ค. 64 ขยายเวลาสำรวจ การฉีดวัคซีน COVID-19 ของสมาชิกแพทยสภา วันนี้ - 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 ก.ค. 64 ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ส่งแบบสำรวจผ่าน MD e-service ความต้องการได้รับวัคซีนเข็ม 3 วันนี้ - 30 ก.ค.64
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 ก.ค. 64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่3 Practical for COVID-19 Management
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15 ก.ค. 64 แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 2 Practical for COVID-19 Management
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แสดงหน้า 1 ของ 32