ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 673

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 01 ก.ค. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 24 มิ.ย. 65 คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา วาระ 2564-2566 เข้าเยี่ยมเยียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 มิ.ย. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 15 มิ.ย. 65 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ The Better Health Programme กำหนดจัด e-journal workshop
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15 มิ.ย. 65 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 14 มิ.ย. 65 เชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งออนไลน์กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 06 มิ.ย. 65 ประกาศแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 31 พ.ค. 65 แพทยสภาจัด “ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 2 การบรรยาย PDPA  (Personal Data Protection Act)  ทางการแพทย์ ครั้งที่ 5
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ค. 65 แพทยสภาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจและไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 26 พ.ค. 65 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา มอบอุปกรณ์การเรียน/หน้ากากอนามัย และเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กกำพร้า/เด็กด้อยโอกาส
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 พ.ค. 65 แพทยสภา เตรียมความพร้อม PDPA จัดประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 22 พ.ค. 65 แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 13 พ.ค. 65 แพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 08 พ.ค. 65 ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 2565
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 05 พ.ค. 65 ประกาศ การรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 30 เม.ย. 65 พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่คนพิการ ได้แก่ รถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 เม.ย. 65 คณะแพทย์ถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่ 4
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 เม.ย. 65 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ จัดคลินิกเฉพาะทางตรวจโรค 14 คลินิก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 เม.ย. 65 จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 29 เม.ย. 65 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 200 รูป และถวายผ้าห่มพระปฐมเจดีย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แสดงหน้า 1 ของ 34