ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 680

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 04 ส.ค. 65 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 02 ส.ค. 65 แพทยสภา จับมือ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปอพ.1)
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 07 ก.ค. 65 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 01 ก.ค. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 26 มิ.ย. 65 “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ณ จังหวัดราชบุรี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 26 มิ.ย. 65 พิธีมอบรถเข็นผู้พิการจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 25 มิ.ย. 65 คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และ คณะแพทย์อาสา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 มิ.ย. 65 พิธีห่มผ้าพระมหาธาตุ พระสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 มิ.ย. 65 คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา วาระ 2564-2566 เข้าเยี่ยมเยียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 มิ.ย. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 15 มิ.ย. 65 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ The Better Health Programme กำหนดจัด e-journal workshop
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15 มิ.ย. 65 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 14 มิ.ย. 65 เชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งออนไลน์กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 06 มิ.ย. 65 ประกาศแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 31 พ.ค. 65 แพทยสภาจัด “ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 2 การบรรยาย PDPA  (Personal Data Protection Act)  ทางการแพทย์ ครั้งที่ 5
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ค. 65 แพทยสภาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจและไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 26 พ.ค. 65 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา มอบอุปกรณ์การเรียน/หน้ากากอนามัย และเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กกำพร้า/เด็กด้อยโอกาส
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 พ.ค. 65 แพทยสภา เตรียมความพร้อม PDPA จัดประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 22 พ.ค. 65 แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 13 พ.ค. 65 แพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แสดงหน้า 1 ของ 34