ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 421

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 22 เม.ย. 62 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางแก้ไข” วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 22 เม.ย. 62 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 13 เม.ย. 62 สุขสันต์วันมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒
 11 เม.ย. 62 บรรยากาศ พิธีมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการแพทยสภา ร่วมรดน้ำขอพร...
 01 เม.ย. 62 สารจากนายกแพทยสภา
 19 มี.ค. 62 ประกาศ การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สำหรับปี ๒๕๖๒
 08 มี.ค. 62 ประกาศเพิ่มจำนวนการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562
 01 มี.ค. 62 ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ.2555
 25 ก.พ. 62 การประชุมเสวนาเรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย” Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น.
 13 ก.พ. 62 แถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ เรื่อง "มลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์"
 07 ก.พ. 62 เปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564
 05 ก.พ. 62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูและระบบสารสนเทศ)
 05 ก.พ. 62 สรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562 (ผลงานตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 - มกราคม 2562)
 17 ม.ค. 62 แพทยสภาจับมือเครือข่ายแนะแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เตือนประชาชนตรวจสอบพื้นที่และปรับตัวในระยะฉุกเฉินให้เหมาะสม
 15 ม.ค. 62 กำหนดการเสวนา เรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพ และแนวทางแก้ไข” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12:00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
 09 ม.ค. 62 ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564
 08 ม.ค. 62 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
 07 ม.ค. 62 แพทยสภาขอแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย พายุดีเปรสชั่นปาบึก
 05 ม.ค. 62 โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย พายุปาบึก ภาคใต้ 
 24 ธ.ค. 61 แพทยสภา จัดสัมมนาศึกษาต้นแบบส่งยาทางไปรษณีย์ถึงผู้ป่วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

แสดงหน้า 1 ของ 22