ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 772

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 30 พ.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 30 พ.ค. 66 ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 29 พ.ค. 66 แพทยสภาร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประชุมหารือเกี่ยวกับการคำนวณและวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนน
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 22 พ.ค. 66 ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 "นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน"
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 19 พ.ค. 66 คณาจารย์จาก Faculty of Medicine, Poznan University of Medical Science (PUMS): Poland และMedical University of Lublin, II Faculty of Medicine with English language Division, Poland เข้าพบคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ แพทยสภา
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 พ.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับ บุคลากร ในศาลอุทธรณ์ภาค 1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 17 พ.ค. 66 แพทยสภาจัดโครงการชวนหมอรู้ครั้งที่ 1/2566 ต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15 พ.ค. 66 แพทยสภาจัดอบรม Workshop การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 พ.ค. 66 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกแพทยสภาตอบแบบสอบถามออนไลน์
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 พ.ค. 66 การแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566”
 03 พ.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 02 พ.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 02 พ.ค. 66 ตามที่สมาชิกได้ร่วมกิจกรรม download application MD eConnect จำนวนสิทธิ์โค้ดส่วนลด LAZADA ครบแล้ว แพทยสภาขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจมา ณ โอกาสนี้
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 18 เม.ย. 66 การคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 เม.ย. 66 แพทยสภาขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสภา download application MD eConnect
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 28 มี.ค. 66 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ PM 2.5 จากราชวิทยาลัยต่าง ๆ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 14 มี.ค. 66 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2023): Emergency Medicine Diversity: Gathering all for one"
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 14 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมละสอบฯ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 มี.ค. 66 พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านหัตถการการตรวจคลื่นความถี่สูงทางสูติศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 มี.ค. 66 มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ในหัวข้อ Updated Influenza and COVID-19 of the Year 2023
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แสดงหน้า 1 ของ 39

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต