นายกแพทยสภานำทีมกรรมการแพทยสภาขอบคุณสภานายกพิเศษแพทยสภา

: 17 มิ.ย. 62     : แพทยสภา          เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562  ที่กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา  และ พล.อ.ต. นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา นำคณะกรรมการแพทยสภาเข้าขอบคุณ สภานายกพิเศษแพทยสภา ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ท่านได้ปฏิบัติงานด้วยความมานะอุตสาหะ ให้การสนับสนุนแพทยสภาอย่างดียิ่ง และร่วมปฏิรูปแก้ไขปัญหาของวงการแพทย์และสาธารณสุข มาโดยตลอด ระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้แพทยสภาได้มอบภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่เป็นภาพต้นแบบบนอาคารรวมสภาวิชาชีพ ให้เป็นที่ระลึก