สภานายกพิเศษเข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวนโยบาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...

: 08 ส.ค. 62     : แพทยสภา


สภานายกพิเศษเข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวนโยบาย

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา  

นายอนุทิน  ชาญวีรกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงดำรงตำแหน่งเป็นสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา

      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา   ครั้งที่ 8/2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล สภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแพทยสภา และกล่าวว่า ท่านมีความสุขใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งนับจากที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 10 ปีก่อน ในช่วงที่ผ่านมาท่านเป็นจิตอาสาขนส่งอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย ทำให้เข้าใจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ว่าเป็นที่งานหนักเห็นความสำคัญของทำงานแข่งกับเวลา ได้เห็นถึงความทุ่มเท ถึงความเสียสละเป็นอย่างมาก ทำให้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ทำให้เห็นความทุ่มเทเสียสละของทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างดียิ่ง

       สำหรับปัญหากฎหมายและการฟ้องร้องที่แพทย์เผชิญเพราะเคยดูแลเรื่องการฟ้องร้องตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านยินดีสนับสนุนแพทยสภาให้เดินหน้า แก้ไขปัญหา เพื่อช่วยให้แพทย์ที่ทำงานตามมาตรฐานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

       ในเรื่องนโยบายกัญชาขอให้เป็นไปตามหลักวิชาการแพทย์เพื่อประโยชน์ต่อคนไข้ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการใช้ในทางที่ผิดถือประโยชน์ทางการแพทย์ต่อประชาชนเป็นที่ตั้ง

     ในการนี้นายกแพทยสภาได้มอบ ภาพสมเด็จพระราชบิดาต้นฉบับที่อยู่บนอาคารของสภาวิชาชีพ ให้กับท่านสภานายกพิเศษแพทยสภา เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นสัญลักษณ์ที่เสมือนวันนี้ท่านต้องดูแลวงการแพทย์ ตามแนวทางที่พระราชบิดาพระราชทานให้ โดยท่านรัฐมนตรีให้คำมั่นต่อที่ประชุมว่า จะยึดมั่น ตามแนวทาง ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ของพระราชบิดา ในการปฏิบัติงาน