การแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี...

: 29 เม.ย. 62     : TMC PR
การแถลงข่าว
“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”
จัดโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข
และ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
………………………………………………………………………………..
 

         จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) และภาคีเครือข่ายรัฐร่วมเอกชน จัดโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ระดม 22 คลินิกแพทย์เฉพาะทาง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จากหลายสถาบันการแพทย์กว่า 500 คน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับสูงมูลค่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัด โดยไม่คิดมูลค่า ตั้งเป้าช่วยคนไข้ 10,000 ราย ลดคิวรอรักษาโรคยากโรคซับซ้อนให้เหลือศูนย์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคมนี้ ที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

         เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดการแถลงข่าวว่า ในวาระที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 เพื่อร่วมจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานโครงการฯ และ ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภาเป็นประธานร่วม

         ในนามของชาวจังหวัดเพชรบุรี มีความปลาบปลื้มและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับทราบว่า ในปีนี้ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ได้เลือกจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่ตั้งหน่วยแพทย์อาสา ที่นับเป็นหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ระดมแพทย์จากมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข  จากทุกเหล่าทัพ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำไปตรวจรักษาผู้ป่วยในชาวจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง ด้วยบริการที่ครบถ้วนรอบด้าน เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเบ็ดเสร็จจบในขั้นตอนเดียวในพื้นที่ เพื่อช่วยลดการเดินทาง ลดคิวของผู้ป่วยที่ต้องรอคอยยาวนาน

         นอกจากนี้ยังนับเป็นเกียรติของชาวเพชรบุรีที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ระดมพลังมาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้ชาวเพชรบุรีมีโอกาสได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ จังหวัดเพชรบุรีจึงระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานในสังกัด เหล่าอาสากาชาด และภาคประชาสังคม เพื่อหนุนเสริมให้โครงการสำคัญครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

         “ที่สำคัญนับเป็นการรวมพลังจิตอาสา จากหลายเหล่า หลากสังกัด ที่มาผนึกกำลังกันเป็นจิตอาสา เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งนับเป็นวาระพิเศษอันเป็นที่ปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยทุกคน และเป็นโอกาสของชาวเพชรบุรีที่จะได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพ ขยายโอกาสในการรับการตรวจรักษา และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนต่อไป”

         ด้านนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  กล่าวว่า ในฐานะรองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มีความยินดีขอต้อนรับ และขอขอบคุณคณะบุคลากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นจิตอาสากว่า 500 คน ที่เสียสละออกมารักษาผู้ป่วยในพื้นที่เพชรบุรี ซึ่งในบางพื้นที่อาจขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในการรักษา และยังมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการรักษาสุขภาพ ของตนเองอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่กิจกรรมครั้งนี้ ทางจังหวัดเพชรบุรี องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ต่างเล็งเห็นความสำคัญ และระดมความสนับสนุนในทุกๆ จึงขออนุญาตเอ่ยนามในที่นี้  เช่น สหสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุนซุ้มอาหาร เทศบาลเมืองเพชรบุรีสนับสนุนรถขยะและรถบรรทุกน้ำแข็ง ชุมชนพระนครคีรี ชุมชนท่าหิน โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ร่วมสนับสนุนรถราง รับ-ส่ง มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน สนับสนุนอาสาสมัครด้านการจราจร โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ โรงพยาบาลชุมชนต่างๆ สนับสนุนรถเข็น เตียง เก้าอี้ ไข้ให้คนไข้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 สนับสนุนกำลังทหาร ในการช่วปฏิบัติงาน และยังมีในส่วนของ ทีมงาน อสม.ประจำจังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเพชรบุรีในการลงพื้นที่ไปคัดกรองคนไข้ในการเข้าร่วมโครงการ สำหรับชาวเพชรบุรีที่ต้องการเข้าร่วมให้ความสนับสนุน เสมือนหนึ่งร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับ และเป็นเจ้าภาพร่วมของโครงการนี้ สามารถติดต่อผ่านทุกเครือข่ายจิตอาสาทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น

         นอกจากนี้ในฐานะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 7 กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการรวมตัวกันทำความดีในรูปแบบจิตอาสาของสมาชิกทุกภาคส่วนในรุ่น ที่ร่วมกันเป็น “สะพานบุญ” เชื่อมประสานกับพลังจิตอาสาของบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำทั่วประเทศ ผนวกรวมกันกับพลังจิตอาสาของชาวจังหวัดเพชรบุรี จนเป็นพลังแห่งคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ จึงหวังว่า โครงการนี้จะประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบของกิจกรรมดีๆ อื่นๆ ติดตามมา ทั้งในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี และท้องถิ่นอื่นๆ ที่ยังต้องรอคอยบริการทางการแพทย์ต่อไป

         นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ. 7) กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรปธพ.รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษารวม 140 คน ด้วยความสำนึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งนับเป็นวาระพิเศษ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น

         ทั้งนี้การออกหน่วยแพทย์อาสา นับเป็นการตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน   โดยบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเป็นอย่างดียิ่ง

         สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวาระพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางขึ้นเป็นพิเศษที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการได้จัดกิจกรรมตรวจโรค 22 คลินิกแพทย์เฉพาะทาง และอีก 1 คลินิกกฎหมาย โดยมีเหล่าแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และ เภสัชกร เข้าร่วมกว่า 500 คน  จากหลายสังกัดโรงพยาบาล อาทิ รพ.ศิริราช รพ.จุฬา รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รพ.รามา รพ.ราชวิถี รพ.ตำรวจ รพ.ภูมิพล และแพทย์จาก รพ.เอกชนชั้นนำ ฯลฯ ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก 15 ราชวิทยาลัยแพทย์ของแพทยสภา จะมาตรวจรักษาให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่โดยรอบ โดยแบ่งการให้บริการเป็น 4 ด้าน ได้แก่

         1. การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เช่นการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเอกซเรย์ ตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานที่จอตา และต้อหิน เป็นต้น

         2. การรักษาพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดรักษาต้อกระจก การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม โดยทีมแพทย์ผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์จาก รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ การรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยและการนวดเพื่อสุขภาพแผนไทย การรักษาทางทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด การแจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ การมอบอุปกรณ์ขาเทียมแก่ผู้พิการเป็นต้น

         3. การส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกายทั่วไป พร้อมการแนะนำและสาธิตการออกกำลังกาย การให้ความรู้และคำปรึกษาเพื่อรักษาและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจ ที่อาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง ส่งผลให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต เป็นต้น

         4. การสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กิจกรรมทั้งหมดนี้ คาดว่า จะสามารถตรวจรักษาผู้รับบริการได้มากกว่า 10,000 ราย นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์กับวงการแพทย์ที่ทำให้ทุกภาคส่วนสัมผัสการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และยังเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการรักษา การผ่าตัดด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นรากฐานที่แข็งแรง ในการส่งต่อแนวคิดนี้ในวงกว้างระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้การเข้ารับบริการทางการแพทย์สามารถจองนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

         ด้านนางสิริเกศ จิรกิติ ประธานกิจกรรมหน่วยสนับสนุนแพทย์อาสาฯ กล่าวว่า “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ที่ท่านประธาน ปธพ.7 ได้รายงานไปแล้วว่า ภารกิจที่สำคัญ คือการให้บริการตรวจรักษาคนไข้ ลดคิวการรอคอยให้เหลือเป็นศูนย์  ในการดำเนินโครงการฯ ยังมีกิจกรรมจากอีกหลายหน่วยงาน ที่ผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจร่วมสนับสนุน โดยผู้ที่มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

         ทั้งนี้ในการจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมบนเวที อาหาร เครื่องดื่ม การเดินทาง ที่พัก การจัดงานพิธีเปิด การประชาสัมพันธ์ และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลโครงการ เป็นภารกิจของนักศึกษาในหลักสูตร ปธพ.7 สายสนับสนุนแพทย์อาสา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงต่างๆ และภาคเอกชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ร่วมด้วยช่วยกันดูแลจนสามารถมอบบริการทางการแพทย์ให้กับคนไข้นับ 10,000 ราย ได้ครบถ้วน

         “กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของชาวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้รับการดูแลสุขภาพจากแพทย์เฉพาะทางเทียบเท่าศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ  เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงออกถึงสัญญาณแห่งความรัก ความสามัคคี และพลังของจิตอาสาในกลุ่มคนไทยทุกหมู่คณะ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ยกระดับการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ให้ผู้รับบริการทุกคนกลับถึงบ้านไปด้วยรอยยิ้ม และได้รับการบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างครบวงจร”

         โครงการฯ ยังได้รับความสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จากหลายองค์กรเข้ามาร่วมกิจกรรม  อาทิ กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด ธนาคารออมสิน เครือสหพัฒนพิบูลน์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และกิจกรรมแนะนำกฎหมายที่เป็นประโยชน์จากสำนักงานอัยการสูงสุด กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

         คณะนักศึกษาปธพ. 7 ขอขอบคุณแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลเจ้าพระยาพระจอมเกล้า ที่สละเวลาเตรียมงานล่วงหน้าสำหรับโครงการนี้กันอย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน ขอบคุณทุกหน่วยราชการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี  ทุกโรงพยาบาลชุมชน ทหาร ตำรวจ เทศบาล สถาบันราชภัฎ คณะสื่อมวลชน ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน และภาคประชาสังคม ที่ต่างร่วมผนึกกำลังกัน อำนวยความสะดวก และร่วมสื่อสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและจองนัดหมายล่วงหน้าในคลินิกต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ที่หมายเลข 03 270 9988

         นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า กล่าวว่า ในนามของ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต้องขอขอบคุณ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เป็นอย่างยิ่งที่เลือก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่การจัดหน่วยแพทย์อาสาในปีนี้

ปัจจุบันโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีอายุครบรอบ 68 ปี และเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2532 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงรัชกาลที่ 4 ที่ทรงประกอบกิจคุณูประการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี

         แม้ว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จะมุ่งดูแลรักษาสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ แต่ที่น่าห่วงในขณะนี้ คือ จำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ซึ่งในส่วนนี้การออกหน่วยแพทย์อาสาจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลมากขึ้น ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย

นอกจากนี้ยังเป็นการให้โอกาสผู้ป่วยในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้รับโอกาสในการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลได้เตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลานานกว่า 5 เดือน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของคนไข้ให้พร้อมสำหรับการเข้ารับการรักษา ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 นี้ รวมทั้งการจัดระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่มารับบริการพร้อมกันเป็นจำนวนมากในวันจัดงาน

         “ทั้งนี้นอกจากผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการแล้ว คณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ก็ยังได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการรักษาคนไข้จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยทีมแพทย์ผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์จาก โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นการที่โครงการได้เลือกมาจัดหน่วยแพทย์อาสาที่โรงพยาบาลของเราในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์การรักษาที่ช่วยยกระดับการแพทย์อีกทางหนึ่งด้วย”

         พล.อ.ต. นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เลขาธิการแพทยสภา และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ แถลงว่า การจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”  ในครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษอันสำคัญยิ่งที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต หลังจากที่มูลนิธิได้ออกหน่วยแพทย์อาสาใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2” ประสบความสำเร็จต่อเนื่องมา 2 ปี ติดต่อกัน โดยดูแลประชาชนไปแล้วกว่า สามหมื่นราย  โครงการนี้จึงเป็นการออกหน่วยครั้งที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน และครั้งที่ 7 ของหลักสูตร

         สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ของแพทยสภานั้นมีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” นำมาสู่แนวคิดจัดโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้านำ “ธรรมาภิบาล” มาเป็นหลักในการสร้างหลักสูตร และสร้างกิจกรรมแพทย์อาสาให้บรรลุตามแนวทางพระราชดำรัสดังกล่าว

         การออกหน่วยแพทย์อาสาดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ ที่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหลายหน่วยงาน มีการดำเนินการติดต่อกันมาทุกปี โดยหมุนเวียนออกหน่วยไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาระดับตติยภูมิให้กับประชาชนในต่างจังหวัด นำแพทย์ความสามารถระดับโรงเรียนแพทย์ อาทิ ศิริราช จุฬา รามา กว่า ๕๐๐ คน พร้อมเครื่องมือ กว่า 100 ล้านบาท ไปที่จังหวัดเป้าหมาย ดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนที่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนต้องเดินทางไกลเข้ากรุงเทพฯ เพื่อรอคอยคิวพบแพทย์ยาวนาน โครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายให้ลดคิวการรอรักษาโรคยากให้เหลือเป็นศูนย์ โดยเริ่มจากการสำรวจ คัดกรอง ผู้ป่วยในพื้นที่ เพื่อหาผู้ป่วยที่ตกค้าง และส่งทีมแพทย์เข้าไปให้การรักษาโครงการนี้ยังเป็นการซ้อมจัดโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ที่มีความร่วมมือจากแพทย์ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดความจำเป็นในอนาคต เช่น การเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้จากราชวิทยาลัยฯ โดยแพทย์เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลในต่างจังหวัดโดยตรง การให้ความรู้กับ อสม. พระสงฆ์ จิตอาสา โดยสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เป็นความร่วมมือข้ามกระทรวงและสังกัด

         ที่ผ่านมาการจัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหลักสูตร ปธพ.ทั้ง 6 ครั้งได้ให้การรักษาคนไข้ในระดับตติยภูมิไปแล้วราว 54,872 ราย ในพื้นที่ ๑.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒.โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๓.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ๔.โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ๕.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และ ๖.โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

         ทั้งนี้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นคนไข้โรคเฉพาะทาง ทั้ง 22 สาขา สามารถติดต่อขอเข้ารับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ที่จะจัดขึ้นในวัน 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โดยติดต่อขอทราบรายละเอียด และจองนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ที่หมายเลข 03 270 9988  ในวันและเวลาราชการ