โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาและหัตถการที่เหมาะสมสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้โรงพยาบาลชุมชน (ระยะไม่เกิน 1 ปี)...

: 09 ม.ค. 66     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การรักษาและหัตถการที่เหมาะสมสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้โรงพยาบาลชุมชน (ระยะไม่เกิน 1 ปี)

......................................สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณรัตติยากรณ์ อักษรศักดิ์

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

โทร.02-590-1880Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต