ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ปิดทำการ วันที่ 13 มกราคม 2566

: 10 ม.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศ

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ปิดทำการในวันที่ 13 มกราคม 2566
เนื่องจากมีการตรวจนับคะแนน
การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

..................
หากกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ได้ที่
.
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ  086-081-120
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 081-849-9560
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  065-049-0990
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 099-498-4509
ฝ่ายทะเบียน 092-493-6242 , 065-449-6795
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 089-530-111