ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดของโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2566...

: 19 ม.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ

เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญา

ในฐานะแพทย์ฝึกหัดของโรงพยาบาลตำรวจ

ประจำปีการศึกษา 2566

.................................โดยท่านสามารถติดตามกำหนดการสอบคัดเลือกได้ที่

www.policehospital.org

เว็บไซต รพ.ตำรวจ (คลิก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา

โทร.02-590-1880, 02-590-1883
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต