การอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม วันที่ 24 -25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย...

: 19 ม.ค. 66     : แพทยสภา


การอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม

วันที่ 24 -25 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ซอยศูนย์วิจัย

....................

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.45 - 16.00 น.วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.45 - 14.45 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายฝึกอบรมละสอบ

โทร.02 590 1880