ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะวิชาสมัครขอรับทุนฝึกอบรม พร้อมสนับสนุนค่าครองชีพในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงสำหรับวัยแอ็คทีฟซิลเวอร์ (Care Angel Progr...

: 03 ก.พ. 66     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะวิชาสมัครขอรับทุนฝึกอบรม พร้อมสนับสนุนค่าครองชีพในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงสำหรับวัยแอ็คทีฟซิลเวอร์

(Care Angel Program)

..................