ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะวิชาสมัครขอรับทุนฝึกอบรม พร้อมสนับสนุนค่าครองชีพในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงสำหรับวัยแอ็คทีฟซิลเวอร์ (Care Angel Progr...

: 03 ก.พ. 66     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะวิชาสมัครขอรับทุนฝึกอบรม พร้อมสนับสนุนค่าครองชีพในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงสำหรับวัยแอ็คทีฟซิลเวอร์

(Care Angel Program)

.................. 

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต