กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ขอเชิญชวนแพทย์จากทุกสังกัด ร่วมประชาพิจารณ์เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25xx ผ่านเว็บไซต์...

: 03 มี.ค. 66     : แพทยสภา


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ขอเชิญชวนแพทย์จากทุกสังกัด ร่วมประชาพิจารณ์เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25xx 

....................................................

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ขอเชิญชวนแพทย์จากทุกสังกัด ร่วมประชาพิจารณ์เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25xx ผ่านเว็บไซต์  https://sieduit.org/publichearing/   

ได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @517mpogu   

(มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

หรือ E-mail wanlada.mon@mahidol.ac.th

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต