มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ในหัวข้อ Updated Influenza and COVID-19 of the Year 2023...

: 09 มี.ค. 66     : แพทยสภา


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
Influenza Foundation (Thailand)

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566

ในหัวข้อ Updated Influenza and COVID-19 of the Year 2023

..............................

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

วิทยากร: 
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ดร.นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

ผู้ดำเนินการอภิปราย: 
รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

ลงทะเบียนได้ใน Link นี้
https://webcast.live14.com/ift2023/ Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต