คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2023): Emergency Medicine Diversity: Gath...

: 14 มี.ค. 66     : แพทยสภา


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง "RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2023):
Emergency Medicine Diversity: Gathering all for one"
......................
ระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Mayfair ชั้น 11
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ระตูน้ำ

 

ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่

www.imcpcthailand.com/racem2023

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-201-0283


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต