ตามที่สมาชิกได้ร่วมกิจกรรม download application MD eConnect จำนวนสิทธิ์โค้ดส่วนลด LAZADA ครบแล้ว แพทยสภาขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจมา ณ โอกาสนี้...

: 02 พ.ค. 66     : แพทยสภา


เรียนสมาชิกแพทยสภา 
    ตามที่สมาชิกได้ร่วมกิจกรรม download  application  MD eConnect ครั้งแรกและลงทะเบียน App เรียบร้อย 500 ท่าน  จะได้รับโค้ดส่วนลด LAZADA  50 บาท x 4 โค้ด ผ่าน Application MD eConnect   บนมือถือของท่าน
ขณะนี้จำนวนสิทธิ์ครบแล้ว แพทยสภาขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจมา ณ โอกาสนี้

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต