ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...

: 02 พ.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ตำแหน่ง นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

.........................


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต