การแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566”...

: 08 พ.ค. 66     : แพทยสภา


การแถลงข่าว
“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566”
.................
 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.66  ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีได้จัดการแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566” โดยมีพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี , พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.), ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 10, รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ, นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าว

.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์, แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันพระปกเกล้า, โรงพยาบาลพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 ในการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจาปี 2566” ขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี นับเป็นเกียรติของชาวจันทบุรี ที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทยทำให้ชาวจันทบุรีมีโอกาสได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ในการนี้จังหวัดจันทบุรีจึงระดมกำลังจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ ภาคประชาสังคม ประชาชนจิตอาสา จากหลายเหล่า หลากสังกัดมาร่วมกันเป็นจิตอาสา เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นโอกาสของชาวจันทบุรีที่จะได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพ

.

ด้านพลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) กล่าวว่า โครงการฯในครั้งนี้จะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน โดยเปิดให้บริการ 28 คลินิกเฉพาะทาง เพื่อให้ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจร โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากแพทย์จิตอาสาและจิตอาสา เข้าร่วมในโครงการกว่า 2,000 คน โดยมีแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ และภาครัฐบาลทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย แพทย์จากราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกราชวิทยาลัย แพทย์จากเหล่าทัพทั้ง 4 แห่ง ตลอดจนแพทย์จากภาคเอกชน

.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรปธพ.รุ่นที่ 10 ซึ่งมีนักศึกษารวม 145 คน ด้วยความสำนึกพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจาปี 2566” โดยถือเป็นการผนึกกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดทั้งจิตอาสาจากภาครัฐและภาคเอกชน นับเป็นการออกหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ และภาครัฐบาลทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย แพทย์จากราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกราชวิทยาลัย แพทย์จากเหล่าทัพทั้ง 4 แห่ง ตลอดจนแพทย์จากภาคเอกชน รวมกว่า 200 คน และยังมีทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร รวมทั้งจิตอาสาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมในโครงการกว่า 2,000 คน โดยนำอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมออกหน่วยมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

.รศ.พญ.ธัยนันท์ ใบสมุทร ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ เปิดเผยว่าโครงการฯ มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วย และคาดว่าจะสามารถตรวจรักษาผู้ป่วย ประชาชนพระสงฆ์ ช่วยเหลือผู้พิการ ได้กว่า 30,000 ราย โดยนำอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมออกหน่วยมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ระดมกำลังแพทย์จิตอาสากว่า 200 คนจากทั่วประเทศ เหล่าจิตอาสากว่า 2,000 คน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 100 ล้านบาท รองรับประชาชนจังหวัดจันทบุรีสระแก้ว ตราดและ ระยอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โครงการฯจะเปิดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จำนวน 28 คลินิก ดังนี้ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน, คลินิกเด็ก, คลินิกคัดกรองโรคปอด, คลินิกตรวจเลือดและสุขภาพพระสงฆ์, คลินิกรถเข็นพระราชทาน, คลินิกบริการแขน-ขาเทียมเคลื่อนที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, คลินิกสุขภาพจิต, คลินิกหูคอจมูก และผ่าตัดไซนัส, คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู, คลินิกส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, คลินิกผิวหนังและเลเซอร์, คลินิกคัดกรองโรคทางตา วัดแว่นเด็ก และผ่าตัดต้อกระจก, คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19, คลินิกคัดกรองสารเคมีในเลือด, คลินิกหัวใจและหลอดเลือด, คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและสุขภาพตับ, คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม, คลินิกกระดูกและข้อ คัดกรองกระดูกพรุน, คลินิกป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยวัคซีน ในเด็กและวัยรุ่น, คลินิกโรคสมองเสื่อม, คลินิกอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR/AED, คลินิกทันตกรรม, คลินิกบริจาคโลหิต, คลินิกสัตวแพทย์, คลินิกกฎหมาย, คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ, คลินิกทำเส้นเลือดสำหรับล้างไต และคลินิกสุขศึกษาโรคมะเร็งปากมดลูก

ด้านนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลพระปกเกล้า ในอนาคตจำ นวนผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไต การออกหน่วยแพทย์อาสาจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลมากขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอย ในการทำหัตถการต่างๆ โดยเฉพาะการผ่าตัดทำเส้นเลือด เพื่อการล้างไต การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม การส่องกล้องเพื่อตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมทั้งการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ยังเป็นการให้โอกาสผู้ป่วยในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราดและจังหวัดระยอง ที่จะได้รับโอกาส ในการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้า และหน่วยงานต่างๆ พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ในวันงานระหว่างวันที่ วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ยังมีกิจกรรมจากอีกหลายหน่วยงานที่ผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจร่วมสนับสนุน โดยผู้ที่มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โครงการฯ เตรียมเปิด “อู่ข้าวอู่น้า ” ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้ารับบริการ บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาอีกด้วยสำหรับประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ สามารถ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้ นางสุกัญญา รื่นบุตร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โทร. (089) 248-8933 , นางสาวพศิกา ทองม้วน นักประชาสัมพันธ์ โทร. (092) 970-7830 และนางเสาวลักษณ์ ไหวดี นักประชาสัมพันธ์ โทร (086) 016-1804 สำหรับพระสงฆ์ที่สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามารถติดต่อ ลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ คุณนิภาภรณ์ เจ้าหน้าที่ สสจ. โทร. (095) 296-1860 และคุณเธียรพันธุ์ โทร. (081) 468-9908.

*************

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต