แพทยสภาจัดโครงการชวนหมอรู้ครั้งที่ 1/2566 ต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2566...

: 17 พ.ค. 66     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดโครงการชวนหมอรู้ครั้งที่ 1/2566
ต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2566
.........................เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร แพทยสภาได้จัด ”โครงการชวนหมอรู้ครั้งที่ 1/2566 แพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2566” โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่แพทยสภา ผ่านทางระบบออนไลน์ และ Facebook live แพทยสภาทั้งนี้ให้ความรู้สมาชิกเรื่อง “รู้จักแพทยสภา” โดย พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา

เรื่อง “ความสำคัญของกฎหมาย ทางการแพทย์ที่แพทย์ใหม่ต้องทราบ” โดย รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองเลขาธิการแพทยสภา

เรื่อง “รู้จัก อนุกรรรมการเพิ่มพูนทักษะ และสิ่งที่ต้องทราบ” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทยสภาและในส่วนของกฎหมาย Practical point กฎหมายที่แพทย์ใหม่ ต้องทราบ

เรื่อง “กระบวนการทางจริยธรรมของแพทยสภา” โดย รศ.(พิเศษ) นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

เรื่อง “ตัวอย่างคดี ที่น่าสนใจ เช่น โฆษณา แขวนป้าย digital footprint” โดย ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

เรื่อง “การให้รับ consult ทาง telemedicine และ digital transformation” โดย นพ.อนุวัตร สุขสมานพานิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และ

เรื่อง “PDPA ทางการแพทย์สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ” โดย นพ.ธนกฤต จินตวร ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

โดยมีนายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้แพทย์ใหม่ทุกท่าน หากพบปัญหาหรือต้องการติดต่อกับแพทยสภา สามารถติดต่อได้ทั้งในเว็บไซต์ แพทยสภา ในช่องทาง หมอใหม่ 2566 https://tmc.or.th/allnewintern66/ หรือสามารถส่ง e-mail มาที่ firstyear.tmc@tmc.or.th และท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต