คณาจารย์จาก Faculty of Medicine, Poznan University of Medical Science (PUMS): Poland และMedical University of Lublin, II Faculty of Medicine with English language Division, Poland เข้าพบคณะอนุกรรมการพ...

: 19 พ.ค. 66     : แพทยสภา


คณาจารย์จาก Faculty of Medicine, Poznan University of Medical Science (PUMS): Poland
และMedical University of Lublin, II Faculty of Medicine with English language Division, Poland
เข้าพบคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ แพทยสภา

...........เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ แพทยสภา ร่วมกับ รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง รศ.ดร.พญ.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์  ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค และ ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล คณะอนุกรรมการฯ  ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Faculty of Medicine, Poznan University of Medical Science (PUMS): Poland และ Medical University of Lublin, II Faculty of Medicine with English language Division, Poland เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการรับรองสถาบันแพทยศาสตร์ต่างประเทศของแพทยสภา  

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต