โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับ บุคลากร ในศาลอุทธรณ์ภาค 1...

: 18 พ.ค. 66     : แพทยสภา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
ให้กับ บุคลากร ในศาลอุทธรณ์ภาค 1
.................เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แพทยสภา ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับ บุคลากร ในศาลอุทธรณ์ภาค 1 
.
โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ร่วมกับประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 กล่าวเปิดการอบรม เพื่อช่วย ชีวิตเบื้องต้น ให้กับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน โดยเฉพาะในผู้สูงวัย ซึ่งแพทยสภาสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนนี้มาตลอด และที่ผ่านได้มีการจัดอบรมให้กับหลายองค์กร โดยตลอด 10 ปี มีรายงานว่า ผู้ที่ฝึกอบรม ได้ช่วยชีวิต กู้ชีพไปหลายราย ล่าสุด คือได้ช่วยชีวิตปั๊มหัวใจผู้ที่วิ่ง ออกกำลังกาย ตอนช่วงเช้า แล้วหมดสติ ซึ่งพื้นฐานความรู้เหล่านี้ต้องเรียนจึงจะช่วยได้ถูกวิธี
.
แพทยสภาสนับสนุนให้ทุกองค์กรเรียน CPR โดยมีวิทยากรจากคณะแพทย์หลายคณะและโรงพยาบาลหลายแห่งยินดีให้การสนับสนุนเสมอ และในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการให้องค์ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR). Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต