ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 19/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...

: 27 ก.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 19/2566
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร
ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
....................

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต