"หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่น 9 (ปธพ.9) เป็นแกนนำ ปธพ.รุ่น1-10 ออกหน่วยโครงการ ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จ.สิงห์บุรี "...

: 16 ส.ค. 66     : แพทยสภา


"ปธพ.จัดแพทย์อาสาตรวจพระ สิงห์บุรี "

...............    วันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่น 9 (ปธพ.9) เป็นแกนนำ ปธพ.รุ่น1-10 ออกหน่วยโครงการ ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสครบ 96 พรรษา จำนวน 13 คลินิก เป้าหมาย 1,000 ราย พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้าและเพล ที่วัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี

    โดยได้รับพระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระสังฆราช และมีท่าน องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน นายกแพทยสภา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันมหิตลาธิเบศร สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพร่วม

    โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกว่า 100 คน จากโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญ่และโรงเรียนแพทย์ ไปร่วมกันดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ โดยการลงทะเบียนล่วงหน้า 

      เรียนเชิญชวนทุกท่านที่สนใจไปร่วมบุญออกหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต