พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปอพ. 2)...

: 15 ส.ค. 66     : แพทยสภา


พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปอพ. 2) 

.............เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00– 09.30  ที่ ณ ห้องประชุมพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปอพ. 2) โดยมีท่านไพรัช พรสมบูรณ์ รองอัยการสูงสุดและศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
ผู้กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรความร่วมมือครั้งนี้

    โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่างแพทยสภา  โดยสถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวงการแพทย์ และอัยการ ในการดำเนินคดีทางการแพทย์และกระบวนการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการพิจารณาข้อพิพาท ทางการแพทย์ รวมถึงเรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ รุ่นที่ 1 ที่ผ่านมา นับว่าเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างมาก และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้มีการจัดอบรมในรุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 65 ท่าน อัยการ 43 ท่าน แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 22 ท่าน โดยจะอบรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม ถึง 24 ตุลาคม 2566Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต