โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี...

: 20 ส.ค. 66     : แพทยสภา


โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี
..................    ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ได้จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี” เพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และประชาชน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ ซึ่งมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.9) ได้ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 13 คลินิก สาขาเฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกคัดกรอง คลินิกอายุรกรรม, คลินิกทันตกรรม, คลินิก CPR, คลินิก หู คอ จมูก, คลินิกตรวจคลื่นหัวใจ, คลินิกศัลยกรรม, คลินิกจักษุกรรม, คลินิกกระดูกและข้อ, และคลินิกวัคซีน พร้อมด้วยนายนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี,นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา,นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาทุกสาขาอาชีพร่วมพิธีเปิดโครงการ

///////////////////////////////////////

อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร]

 

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต