หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) แพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตร ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2566...

: 01 ก.ย. 66     : แพทยสภา


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) แพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้า
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตร
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2566
...................

ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) แพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้า

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. -15 ก.ย. 2566

—————

    mail ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารทางการแพทย์ หรือบุคลากร ภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแพทย์ยุคใหม่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถรอบด้าน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และสามารถส่งเสริมเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน 2566

สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ https://www.kpi.ac.th/

► สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

โทรศัพท์ 02-141-9720

(นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน)

หรือ 02-141-9614

(นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์)

ดาวน์โหลดโครงการและสมัคร https://kpi.ac.th/news/news/data/1876

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต