คณะกรรมการแพทยสภา ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ แพทยสภา พร้อมร่วมประชุมกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 10/2566...

: 14 ก.ย. 66     : แพทยสภา


คณะกรรมการแพทยสภาต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ แพทยสภา
พร้อมร่วมประชุมกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 10/2566
..........    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภามีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 10/2566 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานการประชุม

    โดย คณะกรรมการแพทยสภา ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเษ แพทยสภา และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ เพื่อหารือนโยบายและแนวทางทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ หลังจากนั้นได้มีการมอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับคณะกรรมการแพทยสภา

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต